top of page

Verzenden, verzendkosten & retouneren.

Verzenden

PostNL 

Al onze pakketten worden verstuurd via PostNL. Sinds 1-1-2020 heeft PostNL nieuwe regels omtrent het leveren van pakketten. Postpakketten worden één keer aangeboden, ben je niet thuis dan zal het pakket de volgende dag bij een afhaal locatie in de buurt liggen. Hou hierom je track en trace code goed in de gaten.

Track & Trace code

Op het moment dat de bestelling door ons is aangemeld bij de PostNL ontvangt u automatisch een e-mail met een track&trace code, of in het geval van brievenbuspost een bevestiging dat wij de bestelling verzonden hebben.

Uw bestelling ophalen bij een PostNL afhaal locatie.

Heeft u gekozen voor afhalen bij een PostNL locatie ontvangt u als nog een email met de track & trace code, hierin kan u zien of het pakket is afgeleverd. LET OP: het pakket word maar 7 dagen vast gehouden door de afhaallocatie. Mocht u het pakket niet binnen die tijd ophalen dan zal deze retour gestuurd worden. U dient zelf met ons contact op te nemen mocht u het pakket niet hebben afgehaald. Mocht u het pakket nogmaals opgestuurd willen hebben dan zullen wij extra verzendkosten in rekening brengen. 
Past uw bestelling door de brievenbus maar u heeft wel gekozen voor een PostNL afhaallocatie dan zal deze op uw eigen adres worden afgeleverd.

Uw bestelling afhalen

Indien u kiest voor afhalen, nemen wij contact met u op wanneer u de bestelling kunt afhalen. Let op, niet alle artikelen van de webshop zijn in elk filiaal aanwezig. Neem hiervoor contact op als u deze wilt afhalen!

Verzendkosten

Nederland:
Bestellingen vanaf € 40.00 gratis thuis bezorgt.
Bestellingen onder € 40.00 betaald u € 7.99 verzendkosten.

België:
Bestellingen vanaf € 100.00 gratis thuis bezorgt
Bestellingen onder € 100.00 betaald u € 11.99 verzendkosten

Retouneren

Retouren kunnen aangemeld worden via de e-mail,

graag het factuurnummer in de mail vermelden.

dszkleverpark@live.nl

De bestelling mag teruggestuurd worden naar:

Dierenspeciaalzaak Discus Kleverpark
Van Ostadestraat 10
2023XA Haarlem

Als wij uw retourzending hebben ontvangen, zullen wij de artikelen controleren en het bedrag van de artikelen terugbetalen.

Bent u niet tevreden over het artikel, dan kunt u dit retourneren. Dit geldt ook voor actieartikelen.

 • U kunt het artikel retourneren:

 • Binnen de zichttermijn van 14 dagen

 • Als het artikel compleet is

 • In de originele staat en fabrieksverpakking.

U dient zelf te zorgen voor het retour zenden, en de kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant.​​

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.

 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De ondernemer zal het volledige bedrag wat de consument heeft betaald voor het geleverde product, inclusief eventuele verzendkosten terugstorten met hetzelfde betaalmiddel. Dit betaalmiddel kan alleen gewijzigd worden in overleg met de consument.

 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies

 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 7. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  4. die snel kunnen bederven of verouderen;

Terugstorttermijnen

Zodra uw retourzending of annulering is verwerkt, storten wij binnen onderstaande termijn het bedrag retour op uw rekening.

 • Overboeking: drie werkdagen

 • iDEAL: drie werkdagen

bottom of page