top of page

Topscore spray bestrijdt vliegende insecten zoals vliegen, motten en muggen in huis.

Topscore tegen vliegende insecten bevat natuurlijke pyrethrum en piperonylbutoxide. Pyrethrum is een natuurlijke insecticide. Pyrethrum wordt gekenmerkt door een breed werkingsspectrum en een snelle afbraak in de aanwezigheid van licht. Het is een zogenaamd zenuwgif. Er vindt een prikkeling van het zenuwstelsel plaats die de dood van het insect tot gevolg heeft.

Voor een doeltreffende werking van Topscore tegen vliegende insecten is slechts weinig werkzame stof nodig.
Piperonylbutoxide versterkt de werking van het Pyrethrum. Topscore tegen vliegende insecten combineert een hoge effectiviteit met een zeer lage giftigheid voor zoogdieren.

Eigenschappen

 • Topscore Spray is een zenuwgif.
 • Er vindt een overprikkeling plaats van het zenuwstelsel, die de dood van het insect tot gevolg heeft.
 • Binnen 15 minuten een mugvrije slaapkamer.
 • Door de unieke werking van Topscore Spray zult u zien dat alle insecten direct gedood worden.
 • Topscore Spray beschikt over een zeer hoog Knock Down effect.
 • Topscore spray is toegestaan in woon-, werk- en andere verblijfsruimten.
 • De insectenspray is geschikt voor in- en rondom huis.

Let op

 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegende insecten in woon-, werk- en andere verblijfsruimten.
 • Dit middel is enkel toegelaten voor gebruik in Nederland.
 • Lees hier het veiligheidsinformatieblad.

Gebruiksaanwijzing

 • Toegestaan in woon-, werk- en andere verblijfsruimten.
 • Deuren en ramen van de te behandelen ruimte sluiten.
 • Vervolgens vanuit het midden van de ruimte in de 4 bovenhoeken spuiten.
 • Niet langer spuiten dan 1 seconde per 10 m2 inhoud van de ruimte.
 • Minstens 50 cm afstand houden van wanden of voorwerpen. 
 • De ruimte 10 minuten gesloten houden en daarna grondig ventileren.
 • Niet op dieren en planten gebruiken.

Kenmerken

 • Inhoud: 1 spuitbus 400ml.
 • Werkzame stof: Piperonylbutoxide 1% en Pyrethrinen 0,2%
 • REG: 12742 N.
 • Merk: Edialux
 • Veiligheidsinformatieblad.

Edilux TopscoreSpray

€ 13,95Prijs
  bottom of page